سی داستان از راستان

سخن گفتن پيرامون فضايل و كرامات نبي اكرم(ص) و خاندان مكرم آن حضرت و نقل داستان هايي از زندگاني پربار آنان، همواره در طول تاريخ مورد توجه ويژه انديشمندان و سخنوران نامدار قرار گرفته است بدین امید که  بيان راه و روش زندگاني پربركت آنان ، چراغ راه نسل امروز و نسل هاي فردا باشد و تمسك جستن به اين خاندان و پيروي از آنان، سعادت دنيا و آخرت را نصیبشان نماید.

داستان راستان  مجموعه اي از داستان هاي كوتاه اخلاقي است كه با الهام از زندگاني پيامبر(ص) و پيشوايان مكتب تشيع به رشته تحرير درآمده است. این داستان ها برگرفته از كتب حديث و كتب تاريخي است و نويسنده كوشيده است تا به لحاظ حفظ امانت، چيزي از خود بر اصل واقعه اضافه نكند، اما در حدود قراين احوال، داستان را پرورش داده و در قالب عامه فهم تري آن را عرضه نمايد. همچنين در كنار داستان هايي درباره زندگاني پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) داستان هايي نيز درباره اصحاب آن حضرت و شخصيت هاي بزرگ عالم اسلام نظير دانشمنداني همچون ابن سينا، غزالي و حتي شخصيت هاي بزرگ غيرمسلمان مانند ديوژن (حكيم نامدار يوناني) نيز درج شده است كه نشانگر عمق نگاه و سعه صدر نويسنده است.

غالب قهرمانان اين داستان ها كساني هستند كه راست رو و بر صراط مستقيم مي باشند و در زبان قرآن كريم "صديقين" ناميده شده اند. و از آن جهت هم كه معمولاً طالبان و خوانندگان اين گونه داستان ها افرادي هستند كه مي خواهند راست گام بردارند، و اين داستان ها براي آنها و به خاطر آنهاست، ما اين داستان ها را مي توانيم داستان راستان بدانيم. گذشته از همه اينها، چون اين داستان ها ساخته وهم و خيال نيست، بلكه قضايايي است كه در دنيا واقع شده و در متون كتبي قضاياي حقيقي با كمال صداقت و راستي و امانت ضبط شده، از اين رو مناسب بود كه ماده راستي را در جزء نام اين مجموعه قرار دهيم."

در تدوین و تهیه ی این داستان ها انگیزه ی استاد درد دين و جوابگويي به خلأ موجود در اين زمينه بوده است. در واقع استاد شهید با تشخیص خود اقدام به تالیف کرده است و این نشان دهنده اشراف وی بر مسائل فرهنگی، نیازهای جامعه وکودکان است. برخی فکر می کنند با گسترش رسانه های تصویری و مکتوب نیاز به ادبیات کودک و نوجوان کمتر شده است در حالی که اینگونه نیست و هر قدر شأن فرهنگی و اجتماعی فردی بالاتر باشد فعالیت او در عرصه ادبیات و فرهنگ کودک و نوجوان با بازخورد بهتری روبه رو می شود.

با توجه به اینکه ادبیات کودک و نوجوان عرصه ای سهل و ممتنع است ادبیات کودک علیرغم سادگی ظاهر، نکات پنهان و پیچیدگی های زیادی دارد حال اگر بزرگان که به موضوع ادبیات و فرهنگ اشراف دارند وارد این عرصه شوند تلاششان چراغ راهی است تا دیگران هم به فعالیت های فرهنگی توجه ویژه داشته باشند.

اما هدف هوشمندانه ديگر استاد ، ارائه ی يك راهنماي اخلاقي و اجتماعي و مقياسي براي اندازه گيري حقيقت و روح تعاليم اسلامي در جامعه است كه در مقايسه با اين نمونه ها به راستي چه اندازه از معني و حقيقت اسلام معمول و مجري است. اشاره استاد به اين نكته، نشانگر روح انقلابي او و تلاش در جهت حماسه آفرين بودن آثار اوست.

 

- تصمیم ناگهانی                                            - عقیل مهمان علی (ع)

- پول با برکت                                                 - ثمره سفر طائف

- خشم استاد                                                  - تشنه ای که مشک آبش به دوش بود

- شاه و حکیم                                                  - در جستجوی حقیقت

- شتردوانی                                                     - دانشجوی بزرگسال

- پسر سیابه                                                    - سخنی که به ابوطالب نیرو داد

- اولین شعار                                                   - شهرت عوام

- امام صادق (ع) و گروهی از متصوفین         - نسیبه

- پسرانت چه شدند؟                                      - دو همکار

- پند آموزگار                                                  - بازار سیاه

- حق مادر                                                        - تازه مسلمان

- هشام و طاووس یمانی                                   - نصیحت زاهد

- شکایت از شوهر                                            - مردی که اندرز خواست

- مردی که کمک خواست                                - مستمند و ثروتمند

- نماز عید                                                         - بازاری و عابر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید