بروزرسانی 97 وکیل یار حقوقی

بروزرسانی 97 وکیل یار حقوقی
اندازه فایل:
29.26 MB
تاریخ:
12 خرداد 1395
دانلودها:
1740 x

 

بروزرسانی قوانین تا تاریخ 97/12/15 در این پک انجام شده است.

پسورد فایل :  vakilyar.com

 

تغییرات

به روزرسانی قوانین حقوقی سال 1397
1-  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
2-  آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
3-  الحاق ماده 14 به آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
4-  آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری
5-  دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
6-  اصلاح بند 11 ماده 3 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
7-  قانون بودجه سال 97 کل کشور
8-  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 کل کشور
9-  قانون حمایت از حقوق معلولان
10-  قانون تفسیر چگونگی امهال وام
11-  الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
12-  اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
13-  قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴
14-  دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی
15-  آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
16-  آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۷
17-  آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی
18-  آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
19-  تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
20-  آییننامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور
21-  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
22-  آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
23-  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
24-  اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
25-  آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
26-  قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور
27-  قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
28-  اصلاح آیین نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائی
29-  قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی
30-  اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۰7) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
31-  فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست
32-  اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک
33-  قانون دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
34-  آیین‎نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک
35-  آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴( قانون هوای پاک
36-  آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک
37-  تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
38-  آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک
39-  آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک
40-  بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا
41-  آیین‎نامه اجرایی ماده (1۷) قانون هوای پاک
42-  آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
43-  اصلاح تبصره ماده (۵) آییننامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
44-  آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
45-  تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
46-  الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات
47-  قانون اصلاح قانون صدور چک
48-  دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
49-  آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
50-  اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
51-  آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک

 

آراء وحدت رویه:
52-  رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت
53-  رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
54-  رأی وحدت رویه شماره 769 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
55-  رأی وحدت رویه شماره ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند
56-  رأی وحدت رویه شماره ٧٧3 با موضوع مرجع تجدید نظر از آراء شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی

 
 
 
 
Powered by Phoca Download