بروزرسانی آرا وحدت رویه

بروزرسانی آرا وحدت رویه
اندازه فایل:
19.00 MB
تاریخ:
19 آذر 1398
دانلودها:
100 x

با سلام خدمت کاربران عزیز

این پک حاوی بروزرسانی نرم افزار آراوحدت رویه تا اسفند ماه 1398 می باشد.

تغییرات

فهرست بروزرسانی نرم افزار آراء وحدت رویه اسفند ماه 1398 :
الف - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1-    رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
2-    رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد
3-    رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و بخشنامه شماره ۱۲۴۴/۱۰۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4-    رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹/۱۸۰/۱۰۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۴
5-    رأی شماره های ۲۲۵ الی ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره ۲۱۱/۲۵۵۱۷ ـ ۷/۶/۱۳۹۶ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
6-    رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان
7-    رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش
8-    رأی شماره های ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷                        
9-    رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه های سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر
10-    رأی شماره ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۷۰۰/۹۷/۵/ش ـ ۸/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد
11-    رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
12-    رأی شماره ۲/۹۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۵۵ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
13-    رأی شماره های ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
14-    رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹/۱۶ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری(
15-    رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیفهای ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
16-    رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    
17-    رأی شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
18-    رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان
19-    رأی شماره ۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
20-    رأی شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیونهای پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری می‌باشند 
21-    رأی شماره۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است 
22-    رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض به میزان دو برابر در تبصره های ۱، ۷و۴ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر آزادشهر
23-    رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
24-    رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   
25-    رأی شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۳۷ـ۱۰/۵/۱۳۶۹ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب  
26-    رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
27-    رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
28-    رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
29-    رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تبریز
30-    رأی شماره ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
31-    رأی شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
32-    رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۷۰/۲۵۶۹/۱۴ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
33-    رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان شهرداری ها
34-    رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
35-    رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
36-    رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر
37-    رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
38-    رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
39-    رأی شماره۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
40-    رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷
41-    رأی شماره۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
42-    رأی شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست
43-    رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال دستور یازدهم مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ از صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
44-    رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۸۳۰/۹۷/۲۳۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
45-    رأی شماره۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی
46-    رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه تهران-5623
47-    رأی شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است
48-    رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۹، ۱۵ و ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر دامغان
49-    رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال
50-    رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ رئیس شوراهای اسلامی شهر شیراز
51-    رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
52-    رأی شماره ۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر
53-    رأی شماره ۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان
54-    رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۴   هیأت وزیران
55-    رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
56-    رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
57-    رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۹/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
58-    رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
59-    رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی
60-    رأی شماره ۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص افزایش عوارض ۳% حق النظاره مهندسین به ۴%
61-    رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور
62-    رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۵۲/۳۰ ـ ۳/۳۰۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
63-    رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور
64-    رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
65-    رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو
66-    رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز
67-    رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر
68-    رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان نامه با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۶۶۶۵/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۶ وزارت علوم به تمام دانشگاه های سراسر کشور
69-    رأی شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۹/۸/۱۳۹۲ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ شورای شهر نطنز  شوراهای اسلامی
70-    رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
71-    رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها
72-    رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
73-    رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۸۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن   شوراهای اسلامی
74-    رأی شماره ۱۰۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷، ۱۷۰۲/۹۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۲، ۲۱۵۶/۹۲ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، ۱۸۸۲/۹۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۳، ۲۱۹۸/۹۳ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳، ۴۶۴۸/۹۳ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۳، ۱۹۲۳/۹۴ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ مغایر قانون است و ابطال می شود
75-    رأی شماره ۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵/۱۰۰/۱ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز
76-    رأی شماره ۱۰۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱/۷۴/۷ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
77-    رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداریها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، مغایر قانون است و ابطال می شود 
78-    رأی شماره ۱۰۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
79-    رأی شماره ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز
80-    رأی شماره ۱۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز
81-    رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری
82-    رأی شماره های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
83-    رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران
84-    رأی شماره۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۹۳۴۶۵/۹۷/۹۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ جانشین وقت رییس سازمان بهزیستی کشور
85-    رأی شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهرهای نکاء، بومهن، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل
86-    رأی شماره ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شهر ملایر
87-    رأی شماره ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران
88-    رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ رئیس کل دادگستری استان فارس
89-    رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه 
90-    رأی شماره ۱۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند «ت» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار
91-    رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری  
92-    رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
93-    رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۹۹۵/۹۳/۴/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره ۵۳۷۵/۹۴/۴/ش ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴، ۲۲۳/۸۳ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر مشهد
94-    رأی شماره ۱۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ۱۳۹۸
95-    رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شعب دیوان عدالت اداری
96-    رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ۳۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴ و ۳۷ـ ۴/۸/۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
97-    رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
98-    رأی شماره ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
99-    رأی شماره ۱۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
100-    رأی شماره ۱۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱    
101-    رأی شماره ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
102-    رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
103-    رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری
104-    رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین دانشگاه علوم پزشکی
105-    رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
106-    رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان شهر درخصوص پرداخت حق الجلسات
107-    رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
108-    رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه سال ۱۳۹۴ و بند ۱ تعرفه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نصیرشهر
109-    رأی شماره ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
110-    رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
111-    رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
112-    رأی شماره ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
113-    رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان
114-    رأی شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   
115-    رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   
116-    رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
117-    رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی- بنیاد مسکن
118-    رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۷۳۱ـ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹6
119-    رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور
120-    رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان
121-    رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال تبصره۱ ماده۱ و ماده۳ شیوه نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ـ ۸/۲/۱۳۹۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
122-    رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
123-    رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر ابلاغی به شماره ۸۶۹/۶۲/۹۳ـ ۱۹/۵/۱۳۹3
124-    رأی شماره ۱۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز
125-    رأی شماره ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال ماده ۲۹ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
126-    رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
127-    رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
128-    رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند۲ بخشنامه شماره ۴۵۴۳/۲۰۹/د ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
129-    رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹7  
130-    رأی شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ـ۱ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار  شهرداری ها
131-    رأی شماره ۱۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز 
132-    رأی شماره ۱۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر گرگان
133-    رأی شماره ۱۰۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳ صنعت نفت
134-    رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند ۲ـ بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس. ۳ـ ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا. ۴ـ بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره های۴ و ۶ ردیف۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
135-    رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱/۹۳/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز
136-    رأی شماره ۲۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران
137-    رأی شماره‌های ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۶ موضوع مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خارگ
138-    رأی شماره ۲۳۱۳ الی ۲۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ایام بهره مندی از مرخصی زایمان جزو دوره تعهد خدمت پزشکان متخصص دوره دستیاری پزشکی محسوب نمی شود   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
139-    رأی شماره ۲۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
140-    رأی شماره ۱۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم احتساب ایام مرخصی زایمان به عنوان جزئی از طول دوره تعهد خدمت دستیاران تخصصی پزشکی  
141-    رأی شماره ۱۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمونهای استخدامی 
142-    رأی شماره ۲/۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۸ و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
143-    رأی شماره۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
144-    رأی شماره ۱۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا
145-    رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی
146-    رأی شماره ۱۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ـ۶/۲/۱۳۹۴ هیأت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد 
147-    رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
148-    رأی شماره ۱۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ـ۹/۸/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار
149-    رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور
150-    رأی شماره ۲۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن
151-    رأی شماره‌های ۲۳۵۸ و ۲۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در تیرماه ۱۳۹۷    
152-    رأی شماره ۲۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفند ماه ۱۳۹۶
153-    رأی شماره ۲۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۵۷۷/۳۰۳/د/۵/۳۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 
154-    رأی شماره ۲۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت
155-    رأی شماره ۲۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال  بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
156-    رأی شماره ۲۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۴/۱۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
157-    رأی شماره ۲۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان
158-    رأی شماره ۲۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
159-    رأی شماره ۲۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز
160-    رأی شماره ۲۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی
161-    رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
162-    رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
163-    رأی شماره ۲۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰/۱۶۰۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۵ هیأت رییسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه
164-    رأی شماره ۲۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(
165-    رأی شماره ۲۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمتهایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
166-    رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت
167-    رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس
168-    رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی
169-    رأی شماره ۲۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
170-    رأی شماره ۲۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور
171-    رأی شماره ۲۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهدکودکها مصوب ۵/۵/۱۳۷۰(وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(
172-    رأی شماره ۲۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکلهای مردم نهاد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ ـ ۶/۶/۱۳۹۵(
173-    رأی شماره ۲۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۷۴۰۱۶/۵۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
174-    رأی شماره ۲۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
175-    رأی شماره ۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ ۲ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۶ ۳ـ ابطال بند (۱۶ـ۱) از ماده ۱ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶
176-    رأی شماره ۲۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
177-    رأی شماره ۲۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
178-    رأی شماره۲۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۴/۹۵/۲۰۱۰ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره ۷۸۷/۹۵/۲۰۱۰ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴ سازمان تأمین اجتماعی
179-    رأی شماره۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۳۰/۴۰۹۹۵/د۹۴ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ وزارت نیرو
180-    رأی شماره ۲۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف
181-    رأی شماره ۲۶۶6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۸/۳/۱۳۹۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
182-    رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵  هیأت وزیران
183-    رأی شماره ۲۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
184-    رأی شماره ۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین‌نامه مالی و معاملاتی
185-    رأی شماره۲۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
186-    رأی شماره ۲۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱ ـ ۱/۳/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
187-    رأی شماره ۲۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش مصوب معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
188-    رأی شماره ۲۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کلیبر
189-    رأی شماره ۲۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزادشهر
190-    رأی شماره ۲۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمینهای داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
191-    رأی شماره ۲۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ و بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خد مات سالهای ۹۵ و ۹۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای۹۳ و ۹۴ و بندهای۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای‌خدمات سالهای۹۱ و ۹۲ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه
192-    رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
193-    رأی شماره ۲۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور
194-    رأی شماره ۲۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۳۹/۱۶۹/۲ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری
195-    رأی شماره ۲۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۹۲۵/۱۰۰/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷ رییس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق 
196-    رأی شماره ۲۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷
197-    رأی شماره ۲۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت
198-    رأی شماره ۲664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
199-    رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۶۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار
200-    رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۱۳۶۵
201-    رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (p.h.d) در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور
202-    رأی شماره ۲۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ـ ۹۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
203-    رأی شماره ۲۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
204-    رأی شماره ۲۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعاده به خدمت جانبازان   
205-    رأی شماره ۲۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی 
206-    رأی شماره‌های۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت
207-    رأی شماره ۲۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱ ـ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار
208-    رأی شماره ۲۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴/۹۷۲۶/۷۱۷ـ ۲۰/۶/۱۳۹۷ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور
209-    رأی شماره ۲۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر چمگردان
210-    رأی شماره ۲۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
211-    رأی شماره۲۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نافی دریافت عوارض مربوطه نیست 
212-    رأی شماره۲۶۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ۷/۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
213-    رأی شماره ۲۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی
214-    رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه امین ناجا
215-    رأی شماره ۲۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۰۳۰/۱۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند
216-    رأی شماره ۲۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ ۱/۷/۱۳۹۵، ۱۸۲۴۸/۴/۳۸ـ ۱۴/۶/۱۳۹۵، ۱۷۰۸۰/۴/۳۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای فنی استان خراسان رضوی
217-    رأی شماره ۲۸۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
218-    رأی شماره ۲۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
219-    رأی شماره ۲۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل
220-    رأی شماره ۲۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
221-    رأی شماره ۲۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
222-    رأی شماره ۲۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
223-    رأی شماره ۲۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه همعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماهیتی شود
224-    رأی شماره ۲۹۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء
225-    رأی شماره ۲۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ـ۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
226-    رأی شماره ۲۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ـ۲ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز
227-    رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات موخ ۲/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت چهارنفره استان ایلام
228-    رأی شماره‌های ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ ۱۳/۴/۱۳۸۴، ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۶، ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱هـ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران در قسمتهایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است
229-    رأی شماره ۲۸۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۲ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ـ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی
230-    رأی شماره ۲۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به شماره ۲۵۸۴۸ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
231-    رأی شماره ۲۹۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۷ـ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم
232-    رأی شماره ۲۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۱۳۵۴ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی د

یادداشت
 
 
 
 
Powered by Phoca Download