بالا

مشاوره مالیاتی

 

 ***در قسمت دانلود فقط فهرست بروزرسانی ارائه شده است .

 

کاربران عزیز به خاطر تاخیر در ارائه بروزرسانی از شما پوزش می طلبیم .

 به علت حجم زیاد پک بروزرسانی فایل ها در 3 قسمت ارائه شده اند تا امکان دانلود راحت تری برای شما میسر گردد.

بروزرسانی مجموعه تا تاریخ 95/04/31 می باشد .

لینک قسمت اول :   

  www.vakilyar.com/phocadownload/tax/95/9506.part1.exe

لینک قسمت دوم :  

  www.vakilyar.com/phocadownload/tax/95/9506.part2.rar

لینک قسمت سوم :  

www.vakilyar.com/phocadownload/tax/95/9506.part3.rar

پسورد فایل : vakilyar.com

 

 *******نکته : دقت کنید تا تمامی فایلها در یک پوشه بر روی سیستم شما دانلود گردند . تا Extract  فایلها با مشکل مواجه نشود.

 

 فهرست بروز رسانی آذر ماه 1393

 

آرا شورای عالی مالیاتی

 

     *   تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء

 

 

بخشنامه های مالیاتی

 

1.       ابلاغ نامه دبير هيات دولت درخصوص اصلاحي مواد 15و16 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم

 2.       ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنيان به همراه مصاديق فعاليت­هاي دانش­بنيان که در سال 1392 ازسوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين­نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنيان تاييد شده­اند

3.       نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

4.       اعمال معافيت تبصره 3 ماده132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 براي صاحبان سفره خانه هاي سنتي

5.       ابلاغ شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو

6.       تاييديه موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

7.       رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که از ابتداي سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­هاي مکانيزه فروش (سامانه­هاي فروشگاهي) گرديده­اند.

8.       ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

9.       لغو اختيار اداره کل حفاظت محيط زيست استانها در خصوص مکاتبه مستقيم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالياتي

10.    شمول ماليات برارزش افزوده بر مکملهاي غير دارويي

11.    تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء

12.    ابلاغ تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

13.    مشموليت خدمات اعتباري و تأمين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

14.    تصويب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هيات محترم وزيران درخصوص بخشودگي جرائم بنگاههاي توليدي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم

15.    ارسال نظريه شماره 47993/17593 مورخ 12/5/1393 معاون محترم رييس جمهور

16.    اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

17.    ماليات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

 

 

دستوالعمل های مالیاتی

 

     اصلاح نصاب ها در خصوص تقسيم بندي پرونده هاي

      *   تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393

     *   دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها

 

 

فهرست بروز رسانی شهریور ماه 1393

 

آرای شورای عالی

1-     نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

 

آیین نامه

2-     وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت،معدن و تجارت

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

بخشنامه

1-     ضرورت درج آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هايصادرهدر پايگاه قوانين و مقررات مالياتي اين سازمان و سامانه ملي قوانين مربوط به رياست جمهوري

2-     نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

3-     اشخاص مشمول مقررات قسمت اخير ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم

4-     ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392

5-     ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

.

.

.

 

30-   جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم

31-   ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 770 الي 773 مورخ 07/11/92

32-   هزينه هاي مالي قابل قبول شرکتهاي ايران خودرو و سايپا

33-   اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب

34-   ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 

تصویب نامه

1-     دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي

2-     وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

3-     وزارت نيرو- وزارت امور اقتصادي و دارايي

4-     وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت،معدن و تجارت

5-     وزارت امور اقتصادي و دارايي

6-     وزارت دادگستري- وزارت امور خارجه

7-     وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

8-     وزارت کشور

 

دستور العمل

1-     دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

2-     دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

3-     اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی

.

.

.

18-   دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

19-   اصلاح جدول پيوست 1 و بند 14 دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري،ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

20-   مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

 

 

ضرایب تشخیص درآمد مالیاتی

 

1.     ضرایب تشخیص درآمد سال 1392

 

 

فهرست بروز رسانی اردیبهشت ماه 1393

 

آرای دیوان عدالت اداری

1)    ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي

 

آرای شورای عالی مالیاتی

1)    صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

 

آیین نامه

1)    آئين نامه اجرايي بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

2)    وزارت جهاد کشاورزي- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

3)    آئين نامه اجرايي تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

4)    آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

5)    آئين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

6)    آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

7)    آيين نامه اجرايي بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

بخشنامه

 

1)    ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...

2)    تـصويب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـيأت مـحترم وزيـران در خـصوص کـمک هـاي بلاعـوض سـازمـان صنايع کوچک و شـهرک هاي صنعـتي ايران و شرکتهاي تابع به شرکت هاي تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

3)    احکام مالياتي قانون بودجه سال 1393 کل کشور

4)    ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1393

5)    شمول معافيت موضوع ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم به مدارس آموزش از راه دور غيردولتي

6)    اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم

7)    ملغي الاثر شدن قسمت اخير ماده(11)آيين نامه اجرايي ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم –مصوب 1391 – تنفيذي طي بند(5) تصويب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هيات محترم وزيران و همچنين ماده 11 آيين نامه اجرايي بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

8)    تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392

9)    اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت(اعم از توليد و مونتاژ داخل يا وارداتي)

10)    عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

11)    حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم

12)    موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

13)    ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392

14)    رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

15)    مطالبه ماليات از مکلفين به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر

16)    اختيار بخـشودگي جـرايم

17)    لزوم درج جرايم در برگ هاي قطعي ماليات

18)    مجوزفعاليت مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي (سهامي عام) و مؤسسه اعتباري عسکريه (سهامي عام )

19)    ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر

20)    اجراي تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

21)    صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

22)    ابلاغ تصويب نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/2/1392 هيأت محترم وزيران

 

تصویب نامه

 

1)    معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت اجرايي رييس جمهور نهاد رياست جمهوري

2)    قانون تفسير در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44)

3)    تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد هدفمندسازي يارانه ها

4)    اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

5)    ثبت سفارش و ورود کالاهاي گروه(10) به استثناي خودروهاي(2500) سي سي و بالاتر يا ارز متقاضي مجاز است.

6)    اصلاح عبارت  به استثناي خودروهاي (2500)سي سي و بالاتر

7)    حداقل و حداکثر جزاي نقدي در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

8)    ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي

9)    هـزينه هاي قابل قبول مالياتي براي پرداخت کننده و درآمد عملياتي براي دريافت کننده

10)    قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن

11)    سود بازرگاني سيب زميني تازه با سرد کرده

12)    آئين نامه اجرايي بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

13)    تنفيذ آيين نامه اجرايي بند(و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

14)    سود بازرگاني کالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

15)    تعرفه هاي گاز

16)    آئين نامه اجرايي تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

17)    آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

18)    برنامه عملياتي نظام اداري در سال 1393

19)    آئين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

20)    آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

21)    آيين نامه اجرايي بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 
 
 
Powered by Phoca Download