بروزرسانی اردیبهشت مالیات 93

بروزرسانی اردیبهشت مالیات 93
اندازه فایل:
859.88 kB
تاریخ:
30 ارديبهشت 1393
دانلودها:
1789 x

 

فهرست بروز رسانی اردیبهشت ماه 1393

 

آرای دیوان عدالت اداری

1)    ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالياتي

 

آرای شورای عالی مالیاتی

1)    صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

 

آیین نامه

1)    آئين نامه اجرايي بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

2)    وزارت جهاد کشاورزي- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

3)    آئين نامه اجرايي تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

4)    آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

5)    آئين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

6)    آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

7)    آيين نامه اجرايي بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

بخشنامه

 

1)    ادغام شرکتها موضوع ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و بند(الف)ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ...

2)    تـصويب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـيأت مـحترم وزيـران در خـصوص کـمک هـاي بلاعـوض سـازمـان صنايع کوچک و شـهرک هاي صنعـتي ايران و شرکتهاي تابع به شرکت هاي تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

3)    احکام مالياتي قانون بودجه سال 1393 کل کشور

4)    ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1393

5)    شمول معافيت موضوع ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم به مدارس آموزش از راه دور غيردولتي

6)    اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم

7)    ملغي الاثر شدن قسمت اخير ماده(11)آيين نامه اجرايي ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم –مصوب 1391 – تنفيذي طي بند(5) تصويب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هيات محترم وزيران و همچنين ماده 11 آيين نامه اجرايي بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

8)    تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392

9)    اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت(اعم از توليد و مونتاژ داخل يا وارداتي)

10)    عدم امکان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملکرد با بدهي مالياتهاي تکليفي و حقوق و ساير منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالياتي که به هر دليلي در صدور آن اشتباهاتي رخ داده است

11)    حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم

12)    موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

13)    ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392

14)    رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

15)    مطالبه ماليات از مکلفين به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر

16)    اختيار بخـشودگي جـرايم

17)    لزوم درج جرايم در برگ هاي قطعي ماليات

18)    مجوزفعاليت مؤسسه اعتباري کوثر مرکزي (سهامي عام) و مؤسسه اعتباري عسکريه (سهامي عام )

19)    ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر

20)    اجراي تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

21)    صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

22)    ابلاغ تصويب نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/2/1392 هيأت محترم وزيران

 

تصویب نامه

 

1)    معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت اجرايي رييس جمهور نهاد رياست جمهوري

2)    قانون تفسير در خصوص مواد(63) و (64) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44)

3)    تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد هدفمندسازي يارانه ها

4)    اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

5)    ثبت سفارش و ورود کالاهاي گروه(10) به استثناي خودروهاي(2500) سي سي و بالاتر يا ارز متقاضي مجاز است.

6)    اصلاح عبارت  به استثناي خودروهاي (2500)سي سي و بالاتر

7)    حداقل و حداکثر جزاي نقدي در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

8)    ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي

9)    هـزينه هاي قابل قبول مالياتي براي پرداخت کننده و درآمد عملياتي براي دريافت کننده

10)    قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن

11)    سود بازرگاني سيب زميني تازه با سرد کرده

12)    آئين نامه اجرايي بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

13)    تنفيذ آيين نامه اجرايي بند(و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

14)    سود بازرگاني کالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

15)    تعرفه هاي گاز

16)    آئين نامه اجرايي تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

17)    آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

18)    برنامه عملياتي نظام اداري در سال 1393

19)    آئين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

20)    آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

21)    آيين نامه اجرايي بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 
 
 
 
Powered by Phoca Download