بروزرسانی آذر ماه مالیات 93

بروزرسانی آذر ماه مالیات 93
اندازه فایل:
808.87 kB
تاریخ:
10 دی 1393
دانلودها:
7489 x

 فهرست بروز رسانی آذر ماه 1393

 

آرا شورای عالی مالیاتی

 

     *   تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء

 

 

بخشنامه های مالیاتی

 

1.       ابلاغ نامه دبير هيات دولت درخصوص اصلاحي مواد 15و16 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم

 2.       ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنيان به همراه مصاديق فعاليت­هاي دانش­بنيان که در سال 1392 ازسوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين­نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنيان تاييد شده­اند

3.       نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غير منقول سازمان امورمالياتي کشور

4.       اعمال معافيت تبصره 3 ماده132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 براي صاحبان سفره خانه هاي سنتي

5.       ابلاغ شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو

6.       تاييديه موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

7.       رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که از ابتداي سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­هاي مکانيزه فروش (سامانه­هاي فروشگاهي) گرديده­اند.

8.       ارسال دادنامه وحدت رويه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مؤديان مالياتي نسبت به برگ ماليات قطعي در ديوان عدالت اداري

9.       لغو اختيار اداره کل حفاظت محيط زيست استانها در خصوص مکاتبه مستقيم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالياتي

10.    شمول ماليات برارزش افزوده بر مکملهاي غير دارويي

11.    تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء

12.    ابلاغ تصويب نامه هيات محترم وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

13.    مشموليت خدمات اعتباري و تأمين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

14.    تصويب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هيات محترم وزيران درخصوص بخشودگي جرائم بنگاههاي توليدي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم

15.    ارسال نظريه شماره 47993/17593 مورخ 12/5/1393 معاون محترم رييس جمهور

16.    اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

17.    ماليات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

 

 

دستوالعمل های مالیاتی

 

     اصلاح نصاب ها در خصوص تقسيم بندي پرونده هاي

      *   تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393

     *   دستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافيها

 

 
 
 
 
Powered by Phoca Download