بروزرسانی شهریور 93 (مالیات)

بروزرسانی شهریور 93 (مالیات)
اندازه فایل:
4.20 MB
تاریخ:
10 دی 1393
دانلودها:
2519 x

فهرست بروز رسانی شهریور ماه 1393

 

آرای شورای عالی

1-     نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

 

آیین نامه

2-     وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت،معدن و تجارت

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

بخشنامه

1-     ضرورت درج آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هايصادرهدر پايگاه قوانين و مقررات مالياتي اين سازمان و سامانه ملي قوانين مربوط به رياست جمهوري

2-     نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي

3-     اشخاص مشمول مقررات قسمت اخير ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم

4-     ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392

5-     ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

.

.

.

 

30-   جريمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخير تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم

31-   ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 770 الي 773 مورخ 07/11/92

32-   هزينه هاي مالي قابل قبول شرکتهاي ايران خودرو و سايپا

33-   اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب

34-   ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 

تصویب نامه

1-     دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي

2-     وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

3-     وزارت نيرو- وزارت امور اقتصادي و دارايي

4-     وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنعت،معدن و تجارت

5-     وزارت امور اقتصادي و دارايي

6-     وزارت دادگستري- وزارت امور خارجه

7-     وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

8-     وزارت کشور

 

دستور العمل

1-     دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

2-     دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

3-     اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی

.

.

.

18-   دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

19-   اصلاح جدول پيوست 1 و بند 14 دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان وسايط نقليه مسافري،باري،ماشين آلات راهسازي و صنعتي در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم

20-   مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

 

 

ضرایب تشخیص درآمد مالیاتی

 

1.     ضرایب تشخیص درآمد سال 1392

 
 
 
 
Powered by Phoca Download