دفاتر ازدواج و طلاق مشهد

 

8 6066921 آزاد شهر - امامت- تقاطع میلاد
9 6050475 بلوار معلم- معلم 3- پ 1
11 3852433 35 متری اول جنب بانك سپه
12 8549824 خ امام خمینی 20- ك ارگ سابق
13   جاده سیمان- انتهای رسالت اول 14
15 6079990 مقابل ثبت اسناد ناحیه 2
16 2533361 آخر روستا مقابل مدرسه وحدتی
17 7326552 خ خواجه ربیع سمرقند- پائین تراز خواجه ربیع 43 و 45- ط فوقانی
18 2733049 خواجه ربیع- نرسیده به آرامگاه- مقابل بازار غدیر
19 212153 بلوار طبرسی بین كوچه 28 و 30
20 6054345 نبش دانشجو 27 پ562
21 2257400 بلوار مدرس- مجتمع تجاری نگین
22 6654141 بلوار توس- مقابل شهرك شهید شافعی
24 6053231 بلوار معلم- پ 53
26 2725909 طلاب 30 متری میلان چهارم پ156
28 6086689 آزاد شهر بلوار امامت امامت 41
31 7612683 شاندیز-
34 8548596 فلكه جنب خ امام رضا حاشیه فلكه مقابل بانك صادرات
39 3710020 شهرك شهید رجائی- كوچه حر 7
47 2229066 خ امام رضا میدان بیت المقدس جنب پاساژ عقیق
56 2228218 خ آزادی جنب عكاسی عكسیران
60 4224605  
65 2255904 انتهای خ رسالت قرقی
68 2968-0512428 طرقبه-شاندیز- خ صاحب الزمان-جنب بهداری
71 2222936 طبری حاشیه جنب نانوائی
72   مشهد - جاده قدیم قوچان - كاظم آباد طوس -بعد از پاسگاه - سمت چپ - نرسید
84 6637305 قاسم آباد چهارراه مخابرات نبش شریعتی 28
88 6640705 قاسم آبا بلوار امامیه امامیه 11 پ1/1
91 7269190 چهارراه ابوطالب كلاهدوز 50
94 8781662 رضاشهر چهارراه 45 متری
96 8450382 بین راهنمایی 16 و 18 - پ 125 -طبقه فوقانی بانك ملت
97 8542837 خ امام رضا علیه السلام جنب پمپ بنزین
99 3715660 شهرك شهید رجایی حر17طبقه فوقانی تعاونی اعتبارثامن الائمه
100 8670014  
103   روستای عسكریه
108 8616521 بلوار پیروزی میدان هنرستان مقابل بانك سپه
110 8541115 چهارراه لشگر سمت عدل خمینی نبش میلان اول
111 2730599 طلاب شیخ صدوق یك
112 3654615 پنجراه پائین خ اول خ سرخس
114 2219311 اول خسروی نو مقابل بانك رفاه كارگران
115 2763567 نسر رخ كوچه خوشنویس

برگرفته شده از :                               http://www.sabt.gov.ir