لیست قیمت محصولات گروه نرم افزاری توسکا

 

نام محصول

قیمت (تومان)

لینک خرید آنلاین

نرم افزار وکیل یار حقوقی

80.000

خرید محصول

نرم افزار وکیل یار جزایی

80.000

خرید محصول

نرم افزار نمونه قراردادها3

75.000

خرید محصول

نرم افزار آراء وحدت رویه

30.000

خرید محصول

نرم افزار اوراق قضایی

45.000

خرید محصول

نرم افزار مشاوره مالیاتی

30.000

خرید محصول

یک گام تا ثبت شرکت ها

20،000

خرید محصول

نرم افزار گیاهان دارویی

15،000

خرید محصول

نرم افزار معجزه میوه ها

15،000

خرید محصول

نرم افزار آشپزی گیاهی

6،000

خرید محصول

سی داستان از راستان

8،000

خرید محصول

سیری در احادیث رضوی

8،000

خرید محصول

گنجینه نام ها

6،900

خرید محصول

 

شماره حساب بانک ملی

0315692481005

شماره کارت بانک ملی

6037997215425571

به نام علی توکلی کارشک