آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در چهارشنبه،۱ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

در شوراهای حل اختلاف

منتشر شده درچهارشنبه،۱ اسفند ۱۳۹۷

در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴/۸/۱۰ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۹۲/۱۱/۱۴ رئیس قوه قضائیه

رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت موکول شده است.

رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش‌بینی نشده است،

رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

مطابق بنـد ۳ مـاده واحـده قانـون بـرقراری عـدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصـوب سـال ۱۳۸۹ مقرر شده است، ده درصد سهمیه مازاد بـر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی

رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ۲۱/۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی ابطال شده،

رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه هفت صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس»

مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲

اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷

دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

عطف به نامه شماره ۱۱۵۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در آخر دادنامه شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷ چاپ شده در روزنامه شماره ۲۱۲۹۴ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲ عبارت «از تاریخ تصویب» بعد از عبارت «مصوب سال ۱۳۹۲» درج نشده که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود مصوبه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده۳۱

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ خود پس از استماع گزارش کمیته فنی در خصوص «سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر

لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ دفتر هیأت دولت

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ به اشتباه در سیر مراحل ابلاغ قرار گرفته است، مراتب برای کان لم یکن تلقی کردن آن اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه  مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ پیرو مصوبات پیشین خود، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم را در خصوص طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران را استماع و مقرر نمود طرح مذکور

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.