جدول پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور

نظر به اینکه جدول پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ هیأت وزیران منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ در شماره مذکور از قلم افتاده است بدین وسیله جدول پیوست جهت آگاهی مخاطبین محترم منتشر می‌شود.

روزنامه رسمی کشور 

جدول مصادیق طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز عموم مردم

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۳ با موضوع:

ابطال ماده۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت

وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸

و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

در بند ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۲ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۸ با موضوع:

ابطال تبصره یک مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق‌العاده

مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض

به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار

در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

مطابق حکم تبصره ذیل بنـد ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۴۱ با موضوع:

ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد

به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

همان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته‌های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی،

خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری کوبا

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۳۷۵/۴۷۲۰۸۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۰ ـ ۵۷۹ با موضوع:

ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

در اجرای بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و ماده هفتاد و هفتم (۷۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

اصلاح دستورالعمل پیوست تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰)

الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳)تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

عطف به نامه شماره ۶۶۹۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵ به چاپ رسیده است، در سطر دوم از پی نوشت مندرج در صفحه ۲۵ قانون، بعد از کلمه «نیاز به» و قبل از کلمه «اشتراک» کلمه «به» از قلم افتاده است؛ که بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۷۹/ت۵۴۱۶۷هـ  مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۷۹/ت۵۴۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ عبارت «ورود و» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات

شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

عطف به نامه شماره ۶۷۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ به چاپ رسیده است، در سطر آخر از صفحه ابتدایی ابلاغ قانون، بعد از کلمه «مورخ» و قبل از کلمه «و تأیید» به اشتباه تاریخ تصویب ۱۳۹۵/۸/۱۰ چاپ شده که تاریخ تصویب قانون ۱۳۹۵/۸/۱۲ صحیح است که بدینوسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور