اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

نظر به اینکه در بند (۲) تصویب ­نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ موضوع اصلاح ماده (۴) آیین­نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت ­­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شماره «تبصره ­های (۳) و (۴)» به صورت «تبصره ­های (۴) و (۵)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت

کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه­ های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارت خانه­ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ سازمان­ برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها

و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی کلیه شهرستان های استان‌های

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان‌های سایر استان ها

 با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتیگراد

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۶۷۶۹/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۲۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۵ و ۵۱ با موضوع:

تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتتی به قراردادی

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

ماده‌واحده ـ موافقت نامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴) مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده و سه ضمیمه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

آیین ­نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این تصویب­نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر که در سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می­روند:

الف ـ پلیس: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت  اداری با موضوع:

وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه اماده سازی در محدوده خدماتی شهر

خارج از حدود اختیارات  شوراهای اسلامی شهر های است

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲ با موضوع:

در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷با موضوع :

غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد

توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود