پنج شنبه, 01 اسفند 1398

 

تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

منتشر شده در 29 بهمن 1398

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی  ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعدیل می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون توسعه  محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده واحده ـ محدوده ای به مساحت (۶۷۸۷۱) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دی  ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

توجه

(در روزنامه ی رسمی هنوز  نقشه پیوست منتشر نشده است)

قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده ۷منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشر شده در 29 بهمن 1398

ماده‌واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ح

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

توجه

(در روزنامه ی رسمی هنوز  نقشه پیوست منتشر نشده است)