آیین­ نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

هدف:

هدف از این آیین‌نامه، تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزار‌های دستی و دستی قدرتی برای پیش گیری و کاهش حوادث ناشی از کار می‌ باشد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک  ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

تصویب‌نامه درخصوص انجام مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف)و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان

منتشر شده در شنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب۱۳۷۱ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

 از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم این حکم مستفاد می‌شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد

رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه‌بگیر مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت

رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان های تابعه

قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ فاقد مجوز قانونی است

منتشر شده در چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیئت­وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۸۲۰/۲۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه

سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌مشی‌گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ معاونت رییس­جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۷

مقدمه:

در راستای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فصل چهارم آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه

اصلاح تبصره (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در تبصره (۳) مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵، واژه «بیشتر» به صورت واژه «کمتر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در صدر تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷، عبارت «۱۳۹۷/۶/۲۵» به صورت عبارت «۱۳۹۷/۷/۲۶» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشورو به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳)
 2. تصویب‌نامه در خصوص محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک
 3. تصویب‌نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی
 4. تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد
 5. نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی
 6. قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی
 7. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰
 8. آیین­ نامه اجرایی قانون امکان­ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور
 9. آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور
 10. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران
 11. تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور
 12. رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 13. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 14. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰
 15. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور