رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی‌مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ۷ صورت جلسه مذکور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

در مورد بند ۶ صورت جلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان،

رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع‌شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

۹۲۷

۱                     

 شماره ۱۰۱۷/هـ ب                                                                       ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امورخارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه‌های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازیبه‌عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۷۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشورو به استناد بند (الف)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریهدر سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف)

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۳/۱۷۵۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع:

تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون

اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۱۹۲/۱۷۷۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: