تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان غلام علی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین ­نامه اجرایی

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (ب) مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای­عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد:

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تصویب ­نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ عبارت­ های «در بند (۱) تصویب­ نامه» و «سایر مقررات مربوط» به ترتیب ­به صورت عبارت­ های «در مقدمه تصویب­ نامه» و «ـ مصوب ۱۳۸۴ـ» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی‌مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ۷ صورت جلسه مذکور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

در مورد بند ۶ صورت جلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان،

رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع‌شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

۹۲۷

۱                     

 شماره ۱۰۱۷/هـ ب                                                                       ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امورخارجه مجاز است اتباع عراقی را در سفر به ایران از پرداخت هزینه‌های روادید به شرط عمل متقابل معاف کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازیبه‌عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریهدر سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۱/۷۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشورو به استناد بند (الف)

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف)