دوشنبه, 23 تیر 1399

 

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:


 در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ عبارت «در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار» جایگزین عبارت «در همان سال» می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب­نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ با اصلاحات بعدی، عبارت «تا دویست هزار ریال» به عبارت «تا پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال» اصلاح می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب­ نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «برنامه­ های مندرج در برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها موضوع این تصویب­نامه و جداول پیوست» به صورت عبارت «برنامه­ های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه بلندمدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی