Saturday, 24 October 2020

 

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۷۸۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ عبارت «معادل بیست و دو درصد» به عبارت «معادل نرخ سود سپرده یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اضافه سه درصد (۳%)» اصلاح می شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۰۰۳۰/۳۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲، عبارت «واحدهای CHP و CCHP » به عبارت «واحدهای تولید همزمان برق و گرما ( CHP ) و برق و گرما و سرما ( CCHP )» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ الحاق می شود:

تبصره۳ـ واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری