چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای تکمیل آزادراه قزوین ـ رشت

و اجرای قسمت باقی‌مانده حدفاصل منجیل تا رودبار

منتشر شده در چهارشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۴۸۵۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر شده در چهارشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۷/۱۳۹۳ موافقت نمود:

در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود:

تصویب‌نامه در خصوص استثناء شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ منتشر شده در چهارشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۱۰۳/۹۵ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای کامل سیاست‌های