تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین ­نامه حمایت از شرکت ­های نوپا

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱/۱۹۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین ­نامه حمایت از شرکت­ های نوپا

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰

منتشر شده در  یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تبصره الحاقی به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ عبارت‌های «آن بخش از»

اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکـه در ماده (۴۵) ضوابط اجـرایی قانون بودجـه سـال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «کمیسیون توسعه دولت الکترونیک» به صورت عبارت «کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسیطرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۱/۹ هکتاری

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد (تغییر کاربری ۱/۹ هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات)

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی

با طرح جامع شهر مورد

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی را به تصویب نهایی رساند.

 قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ماده‌واحده ـ جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸

ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.

حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۸۰/۲۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۳۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی

پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۹۸

شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶، گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص چالش‌های مترتب بر اجرای طرح موسوم به «ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران

شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی

منتشر شده در چهارشنبه،۸ خرداد ۱۳۹۸

 (مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)

دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م

منتشر شده در چهارشنبه،۸ خرداد ۱۳۹۸

به آگاهی می‌رساند؛ تبصره ۵ ماده ۴۷ قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد: «از همه کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش، آزمون‌‌های ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته می‌شود و متناسب با نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند

رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸

بر مبنای ماده ۸۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی،