پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

تصویب نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور

منتشر شده در 3 اردیبهشت99

۱ـ برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور به شرح پیوست(۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. برنامه مذکور و اقدامات مرتبط با آن بر اساس طرح جامع انرژی کشور و در چهارچوب برنامه های پنجساله توسعه به روزرسانی می شود.

۲ـ وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چهارچوب برنامه مذکور، اقدام نموده و گزارش عملکرد سالانه برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۳ـ سایر دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص های برنامه مذکور تدوین و اجرا نمایند و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی

منتشر شده در 3 اردیبهشت99

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل معادل دوازده هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب نامه پرداخت کند.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۳ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت کند.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام کند که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

منتتشر شده در 3 اردیبهشت99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور) و به استناد بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به شرح زیر اصلاح و به عنوان تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه­های اجرایی موضوع بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ محسوب می­شود:

 

 معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری