پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

تصویب نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری

منتشر شده در 3 اردیبهشت99

۱ـ سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق­های سرمایه­ گذاری موضوع قسمت (۱ـ ۲) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال تعیین می شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

۲ـ هر شخص حقیقی (هر دارنده کد ملی) می تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیأت وزیران استفاده نماید.

۳ـ پنج واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیأت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.

۴ـ درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری،سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشر شده در 28 فروردین99

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی‌های رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیر ضرور و غیر الکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشر شده در 28 فروردین99

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲، در راستای سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشخصاً تکلیف مقرر دربند"ح" ماده ۶۸ این قانون، ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ هـ مورخ ۹۷/۲/۹ هیأت محترم وزیران و ارائه گزارش دبیرخانه به شورا در این خصوص، مواد زیر را تصویب نمود.

ماده۱ـ کارگروه سلامت الکترونیکی (موضوع مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره ۲۰۰/۳۸۵ مورخ ۹۴/۴/۸) ظرف یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره‌برداری صددرصدی سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان را به‌نحوی‌که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری ۴پروژه کلیدی ۱ـ پرونده الکترونیکی سلامت ۲ـ استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها ۳ـ ارجاع و نسخه الکترونیکی ۴ـ رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به همراه نیازمندی‌ها و الزامات اجرایی سایر دستگاه‌ها را تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید. دبیرخانه بر اساس برنامه اعلامی نظارت مستمر بر تحقق سلامت الکترونیکی نماید.

ماده۲ـ

۱ـ نظر به‌ضرورت تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم‌ مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم همکاری هر چه بیشتر برخی از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای تکمیل این پایگاه مصوب شد تا دستگاه‌های ذیل با رعایت استانداردهای ابلاغی توسط دبیرخانه شورا ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات مؤدیان و به‌روزرسانی دوره‌ای این اطلاعات در چارچوب مقررات مربوط اقدام نمایند.