پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 28 فروردین99

گردش کار : بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ شورای توسعه مدیریت، «دستورالعمل‌های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل‌ها ۱۳۹۵/۱۱/۱ تعیین شده است. شاکیان پرونده‌ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت ۱۳۸۸/۱/۱ است] و پرداخت معوقات آن شده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه بانکهای دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه   مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده‌اند و   خـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ می‌باشد، در حالی که چنین خواسته‌ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ می‌باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می‌باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است

منتشر شده در 28 فروردین99

با توجه به اینکه اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده است، لیکن به‌موجب ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱۰۰% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت عمومی مغایر قانون شناخته نشده است، لذا با عنایت به مراتب فوق و به تبعیت از آراء پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مقرره مورد شکایت صرفاً در مورد غیرمناطق محروم، به علت مغایرت با  بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل برابری فرصتها و ماده۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

منتشر شده در 28 فروردین99

نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی علی‌الاطلاق به هیأت امناء دانشگاه واگذار شده است، تصویب مصوبه مورد شکایت که ماهیت استخدامی‌دارد در صلاحیت هیأت امناء بوده و مقام واضع آن که غیراز هیأت امناء بوده چنین اختیاری نداشته است لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مقالات دیگر...

  1. رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است
  2. رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
  3. رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که مأمور خدمت می شوند برعهده سازمان تأمین اجتماعی است
  4. تصویب‌نامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای خودرو) منتشر شده در 28 فروردین 99 هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد