پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

تصویب‌نامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای خودرو)

منتشر شده در 28 فروردین 99

 

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

۲ـ ترخیص کالاهای مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه درخصوص پرداخت حق عضویت سال های ۱۳۹۷(۲۰۱۸) و ۱۳۹۸(۲۰۱۹)کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC)

منتشر شده در 28 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۲۸۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب کرد:

سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال های ۱۳۹۷(۲۰۱۸) و ۱۳۹۸(۲۰۱۹) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)را به مبلغ(۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی الحساب از منابع داخلی خود پرداخت نماید و معادل ریالی آن از محل ردیف(۱۰۷۰۰۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ اعتبار گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(مصوب جلسه ۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 28 فروردین 99

مصوبه «تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بند ۵ مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر محمدعلی کی‌نژاد و دکتر محمدرضا مخبردزفولی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌شوند.»

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی