چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

(مصوب جلسه ۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 28 فروردین 99

وزارت آموزش و پرورش

مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه ۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ وزیر آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بندهای ۱۰ الی ۱۳ ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و تبصره‌های ذیل آن، آقایان ایمان افتخاری و محمد آذین و خانم‌ها زهرا احمدی‌پور و الهام یاوری به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان مذکور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.»

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 28 فروردین 99

مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می شود:

« ـ به استناد قسمت «ه» بند اول ماده ۵ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان (مصوب ۱۳۷۸/۶/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکز نظارت بر تشکل های اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می شوند».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 28 فروردین 99

مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می شود:

« ـ به استناد قسمت «ه» بند اول ماده ۵ آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان (مصوب ۱۳۷۸/۶/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکز نظارت بر تشکل های اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می شوند».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی