رأی شماره۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 با عنایت به اینکه اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی‌شده است

 رأی شماره۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر‌شده است «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶  واصلاحات بعدی آن، هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که درایران تحصیل می‌کند

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

در تبصره یک ماده یک  قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکت های آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مــورخ ۱۳۹۸/۱/۵ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ناظر  به‌معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات بانکی»

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به

رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب

اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده (۱۳) آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۴۴۴۳۸/ت۵۴۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ عبارت ماده (6)به صورت عبارت «ماده (۴)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

متن ماده واحده در خصوص شناسایی و اعطایی مدرک تخصصی به پیشکسوتان قرائت قرآن کریم

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

(پیشنهادی شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم)

(جلسه۴۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۳۹۷/۹/۶)

متن ماده واحده: به منظور ارج نهادن به تخصص، تجربه و حفظ شأن پیشکسوتان قرائت قرآن کریم، شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت (موضوع ماده۴ مصوبه جلسه ۹ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷) مجاز است

تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۸ تمدید می­ شود .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت­ های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۱/۲۶۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می­ شود.

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۲۴/۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب­ نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، عبارت «و تأیید بانک یادشده» بعد از عبارت «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره۲۳۶۸۸هـ/ب                                                                       ۱۳۹۸/۴/۲۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ۱۳۹۷/۱۲/۲۷،