پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

 

اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

منتشر شده در 27 فروردین99

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» به‌عنوان صندوق بیمه اجتماعی،به استناد ماده (۲) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ماده (۴) قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹)و بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی (مصوب ۱۳۵۵)و با تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی وقت و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و به ثبت رسیده است، در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود.

ماده۲ـ هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط (حسب مورد، قانون کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی مطلوب به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.

تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات‌و صندوقهای بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۹۶/ت۴۳۰۷۹ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۲) اضافه و تبصره قبلی ماده مذکور حذف می‌شود:

تبصره۱ـ نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهدبود.

تبصره۲ـ شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهدشد.

۲ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳ـ تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی‌عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصیو غیرحرفه‌ای (‌آماتوری)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۷۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (‌آماتوری) موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۰۵۸  مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۸ ـ کمیسیون فنی مرکب است از سه نفر از افراد متخصص، صاحب نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط که از بین کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتخاب و با حکم رییس سازمان برای سه سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری