پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهاممتعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایهگذاریقابل معامله در بورس ETF

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱ـ ۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده  قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:

الف ـ سهام قابل واگذاری به "صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی" شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (۲۰%) .

ب ـ سهام قابل واگذاری به "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی" شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%).

ج ـ سهام قابل واگذاری به "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی" شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌ میزان بیست درصد (۲۰%).

۲ـ واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده در بند (۱) این تصویب­نامه باشد.

۳ ـ مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به‌میزان سی و چهار هزار و هفتصد و سی (۷۳۰ر۳۴) ریال تعیین می­شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ از جمله کارمندان و زارت اطلاعات و شاغلین پست­های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۴۳۸ر۲) ریال تعیین می­شود.

۳ـ ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان­ها به میزان دو هزار و سیصد (۳۰۰ر۲) ریال تعیین می­شود.

بخشنامه در خصوص تعرفه ح التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

منتشر شده در 25 فروردین 99

 

       در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

 یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

 دو: اسناد  اموال منقول (بهای وسیله نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

 سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج ـ سایر خدمات ثبتی

تبصره۱ـ پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرفتمام آن را بپردازد.

تبصره۲ـ در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/ ۱۰۰ریال به حق‌التحریر سند اضافه می‌شود.