تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری ­های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­عالی بورس و اوراق بهادار و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای 

جنوب استان سیستان و بلوچستان

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۵۸ـ تصویب کرد:

آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین­ نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت ­های بیمه (موضوع ماده (۵۷)
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(

 منتشر شده در شنبه،۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­ روند:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده‌۱ـ به‌منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد. 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­ عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه ­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶)

قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۸۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۸۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ترکیب اعضای کارگروه ­تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و اصلاح بعدی آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب­نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ
مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹

منتشر شده در شنبه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه به ترتیب در ردیف­ های مربوط به کد ملی (۹۵۰۰۱۵) جداول موضوع قسمت (۱) جزء (و) بند (۱) و قسمت (۱) جزء (ت) بند (۱) تصویب­ نامه­ های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ

آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین های حبس

منتشر شده در شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه­­­­ های­­­­­­­­­­­­­ الکترونیکی

قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوع استفساریه:

آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد؟

پاسخ: بلی

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات‌کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸

منتشر شده در چهارشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه  ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت