رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ دی ۱۳۹۶

مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده‌اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه

در بند۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمان هایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده‌اند، عوارض احداث بنا پیش‌بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنا برای زمین هایی است که چندین سال از احداث آن گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی