اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۸۳/۸۳۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 تبصره­ های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین­ نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب­ نامه شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰به شرح زیر اصلاح می­ شود:

تبصره۱ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت­ های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (۱) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می‌کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری