اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در صدر تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۲۱/ت۵۵۷۶۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷، عبارت «۱۳۹۷/۶/۲۵» به صورت عبارت «۱۳۹۷/۷/۲۶» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی