قانون موافقت نامه  همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

منتشر شده در دوشنبه،۵ آذر ۱۳۹۷

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که پس از این طرف های متعاهد، نامیده خواهند شد، با علم به سودمند بودن همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده ­های گیاهی

و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود و همچنین با عنایت به تمایل به بهبود هرچه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به این اهداف لازم می باشند، به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاریف

 اصطلاحات زیر دارای همان معانی است که به موجب متن کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات به آنها اختصاص داده شده است:

الف) گیاه: گیاهان زنده و اندام‌های گیاهی از جمله بذور و بافت زایای گیاهی (ژرم پلاسم)؛

ب) فرآورده‌های گیاهی: مواد فرآوری شده با منشأ گیاهی (از جمله دانه) و آن دسته از تولیدات فرآوری‌شده­ای که ماهیت یا نحوه فرآوری آنها ممکن است باعث خطر ورود و پراکندگی آفات شود؛

پ) آفت: هر نژاد، گونه یا گونه زیستی گیاهی، حیوانی یا عامل بیماری‌زای (پاتوژنی) خسارت‌آور برای گیاهان یا فرآورده‌های گیاهی؛

ت) آفات قرنطینه­ای: آفتی با اهمیت اقتصادی بالقوه برای منطقه در معرض خطر که هنوز در آن منطقه وجود ندارد یا اینکه وجود دارد ولی پراکندگی گسترده نداشته و به‌طور رسمی تحت کنترل باشد؛

ث) اقلام تحت کنترل: هرگونه گیاه، فرآورده‌های گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته‌بندی ، وسیله حمل و نقل، بارگنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیزم)، شی یا ماده دیگر که به ویژه در حمل و نقل بین­المللی قابلیت انتقال یا انتشار آفات را داشته باشد، و به نظر می­رسد مستلزم اقدامات بهداشت گیاهی است.

ج) گواهی بهداشت گیاهی: گواهی طراحی‌شده، براساس نمونه گواهی‌های کنوانسیون بین­المللی حفظ نباتات باشد.

ماده۲ـ مراجع صلاحیت دار

مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد برای اجرای این موافقت نامه عبارتند از:

- از طرف ایرانی: وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران؛

- از طرف آذربایجانی: وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان.

ماده۳ـ تبادل اطلاعات

۱ـ طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به شیوع آفات قرنطینه‌ای در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد و نیز روش های مبارزه و کنترل آنها را مبادله خواهند کرد. در صورت وقوع آفات قرنطینه ­ای جدید در قلمرو یک طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفات و اقدامات انجام‌شده برای ریشه‌کنی و یا کنترل آن در زودترین زمانی که عملاً امکان‌پذیر است به طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد.

۲ـ طرف های متعاهد نسخه­ای از قوانین و مقررات حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، گواهی بهداشت و گواهی بهداشت صادرات مجدد و فهرست آفات قرنطینه‌ای خود را مبادله خواهند کرد. طرف های متعاهد هرگونه تغییر در قوانین و مقررات و فهرست مذکور را در اسرع وقت به آگاهی یکدیگر خواهند رساند.

۳ـ طرفهای متعاهد همکاری­های بین مؤسسات تحقیقاتی دو کشور در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ازجمله تحقیقات مشترک را ارتقاء خواهند داد.

۴ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی و فنی در زمینه حفظ نباتات، قرنطینه گیاهی و کنترل آفات آگاه خواهند کرد.

۵ ـ طرفهای متعاهد بدون رضایت طرف متعاهد دیگر اطلاعات و نتایج به‌دست‌آمده در چهارچوب این موافقت نامه  را برای طرفهای سوم افشاء نخواهند کرد.

ماده۴ـ شرایط مربوط به واردات و اقدامات پیشگیرانه

۱ـ طرف های متعاهد اقدامات لازم را به‌منظور بازرسی و در صورت لزوم بررسی آزمایشگاهی و آفت‌زدایی گیاهان، محموله فرآورده­های گیاهی و وسایل حمل و نقل آنها انجام خواهند داد تا از انتقال آفات قرنطینه­ ای به قلمرو طرف متعاهد دیگر جلوگیری به‌عمل آید.

۲ـ صادرات هرگونه محموله گیاهان و فرآورده ­های گیاهی به قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات قرنطینه گیاهی طرف واردکننده صورت خواهد گرفت. طرفهای متعاهد به‌منظور کنترل و پیشگیری از ورود و پراکندگی آفات قرنطینه­ای، حق خواهند داشت:

الف) اقدامات بهداشت گیاهی اضافی را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل درخواست کنند و در صورت وجود خطر جدی ورود آفات قرنطینه‌ای، واردات کالاهای خاصی را ممنوع، محدود و یا منوط به انجام تشریفاتی مانند آفت‌زدایی نمایند.

ب) برای واردات محموله­های گیاهی و اقلام تحت کنترل، نقاط ورودی را تعیین و اعلام نمایند.

پ) از ورود عوامل کنترل عوامل زنده زیستی (بیولوژیکی) آفات و گیاهان تراریخته به قلمرو خود جلوگیری و یا آن را محدود نماید.

۳ـ طرفهای متعاهد برای اطمینان از عدم وجود آفات قرنطینه­ای، و صرف‌نظر از وجود گواهی بهداشت گیاهی، حق خواهند داشت اقدام به بازرسی، نمونه‌برداری و آزمایش محموله‌های وارداتی گیاهان و فرآورده­های گیاهی کنند و در صورت آلودگی محموله ها به آفات قرنطینه­ای، آنها را آفت‌زدایی، مرجوع و یا معدوم نمایند که در این صورت مراتب را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.

۴ـ طرفهای متعاهد ورود خاک و استفاده از کاه، علف خشک، سایر اجزاء گیاهی و همچنین هرگونه مواد با منشأ گیاهی که احتمال ورود آفات قرنطینه­ای به همراه آن وجود دارد، به‌منظور بسته‌بندی محموله‌های وارداتی را ممنوع خواهند کرد.

ماده۵ ـ گواهی بهداشت گیاهی

۱ـ محموله­هایی که از قلمرو هر یک از طرف های متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و از آن صادر می­گردد دارای گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مراجع صلاحیت دار طرف های متعاهد خواهد بود.

۲ـ هر یک از طرف های متعاهد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد دیگر، قوانین و مقررات حفظ نباتات و یا سلامت گیاهی آن طرف متعاهد را رعایت خواهند نمود.

۳ـ صدور گواهی بهداشتی توسط مقامات صلاحیتدار انجام خواهد شد و از تاریخ صدور بیست روز اعتبار خواهد داشت.

۴ـ گواهی بهداشت گیاهی اصل و به زبان انگلیسی و زبان رسمی هر یک از طرف های متعاهد خواهد بود. هرگونه اصلاح، قلم‌خوردگی و ناخوانایی متن موجب ساقط شدن اعتبار گواهی بهداشت گیاهی خواهد شد.

۵ ـ طرف های متعاهد، نمونه گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مقامات صلاحیت دار و همچنین نمونه مهر و امضای این افراد صلاحیت دار را به منظور تأیید آن، مبادله خواهند کرد.

ماده۶ ـ شرایط صدور مجدد

برای صادرات مجدد محموله، اصل یا تصویر تأییدشده گواهی بهداشت گیاهی که توسط سازمان حفظ نباتات کشور مبدأ تأیید شده است، به گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد صادر شده توسط طرف های متعاهد پیوست خواهد شد.

گواهی­های صادرات مجدد توسط مقامهای صلاحیت دار طرف های متعاهد صادر خواهد شد و از تاریخ صدور بیست روز اعتبار خواهد داشت.

ماده۷ـ شرایط گذر (ترانزیت)

گذر (ترانزیت) محـموله­ها با رعایت الزامات قرنطـینه­ای قوانین و مقررات حاکم در مورد کنترل بهداشت گیاهی طرف متعاهدی که گذر از قلمرو آن صورت می‌گیرد و در صورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ مجاز خواهد بود. با توجه به بند (۱) ماده (۴) این موافقت نامه ، محموله­ های گیاهی به مقصد جمهوری خودمختار نخجوان یا بر عکس، درون وسایل نقلیه پوشیده (بدون منفذ) مهر و موم شده و همراه با گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط طرف آذربایجانی، حمل خواهند شد.

ماده۸ ـ اقدامات مشترک

بازرسی­ های مشترک بهداشت گیاهی و بررسی­ های آزمایشگاهی محموله‌هایی که در هنگام صادرات و واردات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر به عنوان خطر قرنطینه­ای مهم تلقی می­شوند، بر اساس ترتیبات پیشین صورت می­گیرد. طرف های متعاهد مکان لازم برای بررسی و تجهیزاتی به‌منظور بررسی­های آزمایشگاهی فوق را در نظر می‌گیرند. طرف متعاهد اعزام‌کننده تمام هزینه­ها را در حدود هزینه­های مندرج در قوانین ملی خود پرداخت خواهد کرد.

ماده۹ـ ارتباط با سایر موافقت نامه ­ها

مفاد این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقت نامه‌های بین­المللی که کشور طرف های متعاهد عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده۱۰ـ حل و فصل اختلاف­ها

 هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه  از طریق مذاکرات و مشاوره بین طرف های متعاهد، حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۱ـ اصلاح موافقت نامه

هرگونه تغییر و اصلاح در این موافقت نامه، با توافق طرفهای متعاهد می‌تواند انجام گردد. این اصلاحات و تغییرات، به شکل تشریفاتی (پروتکل‌هایی) که جزء لاینفک این موافقت نامه تلقی می‌شوند، انجام و با رعایت مفاد ماده (۱۲) این موافقت نامه  لازم­الاجراء خواهند شد.

ماده۱۲ـ لازم‌الاجراء شدن، دوره زمانی و فسخ

این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر تأیید انجام تشریفات داخلی لازم مربوط درباره لازم­الاجراء شدن این موافقت نامه ، لازم­الاجراء خواهد شد. این موافقت نامه برای یک دوره پنج ساله منعقد شده و پس از مدت مزبور، به طور خودکار، برای دوره­های پنج ساله بعدی لازم­الاجراء باقی خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد حداقل شش‌ماه پیش، تمایل خود به فسخ این موافقت نامه  را به‌طور کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک، به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند، این موافقت نامه تا زمان انقضای شش‌ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک توسط طرف متعاهد دیگر مبنی بر تمایل آن طرف به خاتمه اعتبار آن، لازم­الاجراء باقی می­ماند.

این موافقت نامه در شهرباکو در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۷ اگوست ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های فارسی، آذری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می­باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران   

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و دوازده‌ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۴) موافقت نامه  برای مدت پنج‌سال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی