اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ دی ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۸/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۳۷/۹۹۱۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) اصلاحـی آیین‌نامه اجرایی فصل سـوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۱۳۸/ت۵۵۷۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴، واژه «سرجمع» حذف می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری