مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاه های کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۸

استاندار محترم یزد

استاندار محترم آذربایجان شرقی

استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد

 استاندار محترم سمنان

استاندار محترم البرز

استاندار محترم اصفهان

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم قم

استاندار محترم هرمزگان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶، ضمن تصمیم‌گیری پیرامون طرح ساماندهی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران و با عنایت به گزارش‌های ارسالی مبنی بر تهیه طرح‌های توسعه مشابه در سایر دانشگاه‌های کشور مقرر نمود:

۱ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل جامع توسعه فضایی دانشگاه‌های کشور که مبتنی بر نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله کالبدی و جلب مشارکت عمومی خواهدبود را تهیه و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، جهت اقدامات آتی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

۲ـ با عنایت به تأثیر فراوان اقدامات توسعه‌ای دانشگاه‌ها در بافت شهری پیرامون (خصوصاً در مورد دانشگاه‌های واقع در هسته‌های شهری) و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه‌های مذکور، تا ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، کمیسیون‌های ماده۵ از بررسی و تصویب هرگونه طرح توسعه کالبدی دانشگاه‌های واقع در بافت‌های شهری خودداری نمایند.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد