سه شنبه, 17 تیر 1399

 

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸  کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳)

این آیین نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش بینی شده است.

ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می دهند.

پ ـ بانک عامل: کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس­شده یا می­شوند.

ت ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قرار دادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره ‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش­بنیان و نوپا.

ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره­شده به وی اعطا می­شود.

ماده۲ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین­نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش­بینی­شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آیین­نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه­های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه­کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال­آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده۴ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح­ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح­ ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش­ کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می­گیرد.

تبصره۱ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵) این آیین­نامه، بر عهده  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره۲ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارایه­شده از سوی بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه­گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه­ها و تضمین­ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد بانک عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند .

تبصره۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده۶ ـ اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می­شود واریز می­گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده۷ـ واگذارنده اعتبار یا بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره‌شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طر‌ح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه­ماه یک­بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین­نامه را براساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری