چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

(مصوب جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 22 دی98

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» که در جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد هیأت امنای جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

« ـ آقای دکتر سیدحمیدرضا طیبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود».

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی