پنج شنبه, 01 اسفند 1398

 

تصویب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی

منتشر شده در 23 بهمن 98

وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقلدویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک­ها و مؤسسات اعتباری سپرده­گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری