چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی

منتشر شده در 23 بهمن 98

وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقلدویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک­ها و مؤسسات اعتباری سپرده­گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری