چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویبنامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل به صورت دو کا

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور

و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (
۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

اسناد پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که مطابق تفاهم‌نامه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می‌کنند، توسط سازمان­های بیمه‌گر پایه در هر دو محل فعالیت به‌صورت دو کا محاسبه و پرداخت شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری