پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۹۶/ت۴۳۰۷۹ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۲) اضافه و تبصره قبلی ماده مذکور حذف می‌شود:

تبصره۱ـ نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهدبود.

تبصره۲ـ شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهدشد.

۲ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳ـ تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی‌عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری