چهارشنبه, 14 خرداد 1399

 

اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در بخش حداقل سود مشارکت عبارات "حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی" و "حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی" به عبارت "سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک ساله نظام بانکی" اصلاح می شود.

۲ـ در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت "حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی" در قسمت های پیش فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت "سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد" اصلاح می شود.

۳ـ در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت "سفارشی تعداد محدود" عبارت "یا فروش فوق العاده" اضافه می شود.

۴ـ متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می شود:

 ـ فروش فوق العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می باشد.

 ـ فروش فوق العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری